Over Broedgebied

Welkom op broedgebied.nl

Mensen willen iets kunnen, ergens bij horen en ertoe doen vanuit wie zij zijn.

Broedgebied biedt  inspirerende mensen, workshops en projecten. Wij geloven dat het belangrijk is om mensen en ideeën een plek te geven waar ze laten zien wat ze kunnen en willen.

De mensen die bij Broedgebied actief zijn voelen zich betrokken bij de samenleving en willen een positief kritische invloed uitoefenen op de maatschappij, Zij doen dit met hoofd, hart en handen. De drie pijlers waarop het platform rust zijn: creativiteit, kunst  en christelijke spiritualiteit. Soms staat het één centraal, soms het ander.

MEEDOEN?

Wil je meedoen? Heb je een goed idee of wil je meedoen aan een van de ideeën, activiteiten of creaties? Mail naar info@broedgebied.nl

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en de activiteiten van Broedgebied? Schrijf je dan in voor een van onze nieuwsbrieven door een mail te sturen naar info@broedgebied.nl. Je krijgt dan per e-mail informatie over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten van Broedgebied.nl

Broedgebied.nl is een initiatief van Charissa Bakema en Egbert Oppenhuizen.

 

Charissa Bakema-9Egbert