Andorra

flyer andorraIn 2008 speelde Het Ei de voorstelling Andorra, een bewerking van Andorra van Max Frisch, in samenwerking met comité 4 en 5 mei Houten.

ANDORRA is het verhaal van Andri, die opgroeit in het kleine landje Andorra. Iedereen in het land, hijzelf ook, is ervan overtuigd dat hij een
Jood is. Als kind heeft zijn pleegvader, de onderwijzer, hem gered uit de handen van de Vijand.
Dat de onderwijzer een Jodenkind heeft gered vindt men zeer bewonderenswaardig, maar dat neemt niet weg dat er een sfeer van antisemitisme
heerst. Jodengrappen worden alom vermakelijk gevonden en er heersen allerlei vooroordelen over Joden, die, lijkt het wel, meer en meer
geloofd worden. Oorlog met de Vijand dreigt. En een ieder weet dat de Joden dan het eerst aan de beurt zijn.
Andri is niet meer te redden. Ook niet als de waarheid boven tafel komt. De Vijand valt binnen en Andri wordt gedood.

ANDORRA is het verhaal van Zwitserland ten tijde van de Endlösung, maar ook het verhaal van de mens die door zijn omgeving niet wordt geaccepteerd en de gevolgen daarvan.

Flyer Andorra

Regie en script Wouter Nieuwenhuizen
Techniek Elco Venderbos
Spel Marten IJmker, Tabitha van Dongen,
Egbert Oppenhuizen, Bram van der Leer, Charissa Bakema