Feniks

Charissa Bakema-6‘Feniks Creativiteit’ is de naam waaronder Charissa haar free-lance werkzaamheden voor broedgebied zal uitvoeren. Via ‘Feniks Creativiteit’ kan er supervisie en coaching worden aangevraagd,  theatertrainingen, trainingen in groepsdynamica en teambuilding,  regie, seminars rond identiteitsgebonden thema’s en workshops.

Waarom Feniks Creativiteit?
De Feniks is  een inspirerende vogel. “De feniks is een fabeldier uit de Griekse mythologie. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Hij zou geen zaden en grassen eten, maar het sap van dat sappige kruiden gebruiken als levensmiddel. Na vijfhonderd jaar geleefd te hebben zou de feniks hoog in een palmboom een nest van schors, kruiden en mirre maken. Als hij erin zat vloog het in brand. De geur van de kruiden nemen de ziel van de oude feniks mee. Het lichaam verbrandt en er komt een kleine feniks uit. Hierin nam de oude ziel weer plaats om weer 500 jaar te leven. “

Charissa’s visie op (professionele) ontwikkeling:
*  Zoek naar sappige kruiden in plaats van de zaden en grassen die voor de hand liggen. Met andere woorden;  wees creatief, verleg grenzen, durf te gaan voor je dromen.
* Soms moet  je sterven om weer op te kunnen staan. Zoek de confrontatie met jezelf. Durf oude dingen los te laten zodat er iets nieuws kan ontstaan.

Voorbeelden van wat er mogelijk is:
• individuele of groepssupervisie
• coaching
• drama-workshops ( taalontwikkeling, speltraining, lichaamstaal, vertrouwensopdrachten, theatersport, sketches maken etc.)
• trainingen ( groepsdynamica, leiderschap, teambuilding, presentatie, sociale vaardigheden, weerbaarheid, communicatieve vaardigheden) deze trainingen worden in samenspraak met de klant en vanuit (dramatische) actieve werkvormen ontwikkeld.
• Lezingen; een lezing vanuit Feniks Creativiteit zal altijd interactieve elementen bevatten in de vorm van bijvoorbeeld een opdracht die het publiek uit moet voeren of een gesprek met de zaal (voor thema’s: zie broedgast lezingen en preken)