Portfolio

Opleidingen

Master Learning & Innovation (WINDESHEIM)
Post – HBO –  supervisie & coaching (CHE)
Post – HBO – integraal management (HvU)
Post – HBO – lerarenopleiding beroepsonderwijs (HvA)
HBO-IW
Regie-opleiding

Werkervaring geschiedenis
Ik heb drie jaar in de hulpverlening gewerkt als groepsleidster met moelijk opvoedbare jongeren en met slechtziende kinderen. Daarna heb ik het jeugdtheaterteam bij Switch Onderwijsprojecten (YFC) ontwikkeld en opgestart. Ik heb ook enkele jaren als leidinggevende gewerkt binnen deze afdeling.
Na mijn periode bij Switch ben ik gaan lesgeven binnen het MBO en HBO. Ik heb verschillende creatieve kunstminors  en vakken ontwikkeld en aangestuurd binnen het verbredingprogramma op de Hogeschool, ik geef theaterles aan de Master Speltherapie en werk mee als creatieve ontwikkelaar bij het lectoraat Jeugd en Gezin van de afdeling Social Work van de Christelijke Hogeschool Ede.

Naast mijn werk in dienstverband heb ik de eenmanszaak Feniks zodat ik mij beter kan specialiseren in wat ik voel en zie als mijn roeping. Het internetplatform Broedgebied heeft alles met deze roeping te maken.

Enkele concrete projecten:
Op het gebied van theater:
– Voor Switch heb ik zo’n 25 voorstellingen gemaakt en geschreven.
– In mijn vrije tijd heb ik voor zo’n 10 verschillende amateurprojecten voorstellingen gemaakt en geregisseerd.
– Als artistiek leider van theatergroep ‘het ei’ heb ik samen met de groep zes voorstellingen kunnen ontwikkelen tussen 2006 en 2013.
– In 2007-2008 heb ik een intervisie-groep voor drama-docenten opgezet.
– sinds 2013 werk ik ook als trainingsacteur.

Op het gebied van supervisie & coaching:</
Ik richt mij vooral op werknemers binnen de tak welzijn, onderwijs, theologie en gezondheidszorg. Per 2008 ben ik geregistreerd supervisor bij het LVSC (www.lvsc.nu) sinds die tijd doe ik zowel opleidingssupervisie voor sociale studies en Post-HBO studenten als individuele trajecten via Feniks. Ik geef supervisie aan vaktherapeuten, docenten, en agogen. Ik zou graag in de toekomst ook supervisie gaan geven aan predikanten. Ik werk binnen supervisie altijd vanuit creativiteit en kunst.

Op het gebied van welzijn en onderwijs:
– ik geef lessen in trainingsacteren, improvisatie, groepsdynamica en creativiteit
– Ik heb als dramacoach meegewerkt aan de documentaire ‘mijn loverboy’ en aan een cd-rom voor een boekje over de ‘Roos van Leary’.
– In 2007 heb ik de leiderschapstraining ‘Kopstukken’ ontwikkeld ism Entochproducties. (www.entochproducties.nl)
– het dagboekje ‘Labyrint’, mijn eerste meditatie-boekje gebaseerd op het Nederlandse Labyrint, van origine een engels zingevingsproject dat ik heb ontwikkeld voor YFC en het NBG.
– In 2009 heb ik samen met een integraal redactie-team, interim het inhoudelijk deel van de Flevo-festival-programmering bedacht en tot stand gebracht.
– de laatste jaren 2012-2015 heb ik mij steeds meer gespecialiseerd in het losmaken en aanwakkeren van creativiteit in mensen.
– in November 2014heb ik het boek ‘de verhalenkathedraal’ geschreven, sindsdien verzorg ik workshops en programma’s rondom storytelling.
– Van 2015-2017 volgde ik de Master Learning & Innovation; ik heb mij toen verdiept in het werken met verhalen om een bedrijfsverhaal te creëren en een team op te bouwen. Deze opleiding heb ik Cum Laude afgerond.

Kennis en kunde:
Er zijn verschillende gebieden waarin ik mensen van dienst kan zijn. Voor trainingen en professionele ontwikkelingstrajecten kan ik mensen van dienst zijn op het gebied van creativiteit, groepsdynamica (bijv. teambuilding , weerbaarheid, omgaan met pesten, leiderschap) en persoonlijke professionele ontwikkeling.  Ook op het gebied van regie en presentatie-technieken kan ik ondersteunen. Creativiteit aanwakkeren in teams en organisaties doe ik graag en de laatste maanden verdiep ik mij in het werken met (levens)verhalen.

Graag ga ik in gesprek met u naar aanleiding van een concrete vraag.